ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฟรีสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดกว่า ฿5000

เลือกสกุลเงินของคุณ

นโยบายในการเปลี่ยนและคืนสินค้า

เฮเว่น ลองเจอรี่ ขอแจ้งให้คุณลูกค้าทราบว่า ทางร้านได้ตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นอย่างระมัดระวัง หากสินค้ามีการชำรุดหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ ทางร้านจะไม่จัดแสดงหรือขายสินค้าเหล่านั้นให้กับคุณลูกค้าเป็นอันขาด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นมีการเช็คอย่างพิถีพิถันทุกครั้งก่อนที่จะนำใส่กล่องแพ็คส่งไปถึงมือคุณ อีกทั้งเรายังมีตารางวัดขนาดไว้ให้คุณลูกค้าไว้เปรียบเทียบเพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย

ทางร้านเข้าใจและตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นเราหวังว่านโยบายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณลูกค้าหากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางร้าน

  • แบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าจะถูกแนบไว้ในรายการสั่งซื้อของคุณ
  • กรอกข้อมูลและส่งกลับคืนมาทางร้านพร้อมกับรายการที่สั่งซื้อ
  • ส่งอีเมลล์มาหาเราที่ support@heavenlingerie.com เพื่อแจ้งเหตุผลในการคืน/เปลี่ยนสินค้า
  • โปรดเขียนบนกล่องพัสดุว่า RETURNED ITEM (สินค้าส่งคืน) ก่อนส่งสินค้า

สินค้าทุกชนิดจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ทางร้าน นำส่งต่อผู้ซื้อ โปรดลองสวมใส่สินค้าโดยการสวมทับชุดชั้นในของคุณลูกค้า หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนของสินค้า ทางร้านจำเป็นที่จะต้องปฎิเสธการเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้าทุกชิ้นหากมีการมีการส่งคืนจะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นยังอยู่ในสภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นทางเราจะแจ้งคุณลูกค้าว่าสินค้าได้ถูกส่งคืนเป็นที่เรียบร้อยและจำนวนเงินที่คุณลูกค้าได้ชำระไปในตอนแรกจะถูกโอนกลับไป หรือ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่น/ไซส์อื่น คุณลูกค้าจะได้รับการแจ้งจากทางเราเมื่อมีการตรวจสอบอย่างดีแล้วเช่นกัน

Returns and Exchanges within Thailand.

คืนและเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ

ทางร้านยินดีเปลี่ยนหรือชดเชยเงินคืนในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไปและนำมาเปลี่ยนคืนภายใน 7 วันหลังการชำระเงิน

ในกรณีที่คุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด โปรดใช้บริการขนส่งหรือไปรษณีย์แบบสินค้าลงทะเบียนหรือ EMS พร้อมทั้งเก็บใบเสร็จไว้เพื่อที่จะสามารถติดตามสถานะของพัสดุได้หากมีการสูญหาย หากมีการสูญเสียเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นกรณีระหว่างผู้จัดส่งและบริษัทขนส่งนั้นๆ

หากต้องการคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่เพียงผู้เดียว

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า ทางร้านยินดีที่จะจ่ายค่าจัดส่งในส่วนของทางร้านให้ในครั้งแรกเท่านั้น หากสินค้ายังไม่เป็นที่พอใจและต้องการเปลี่ยนอีกครั้ง ทางร้านขอชี้แจงว่าผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสียค่าจัดส่งแต่เพียงผู้เดียว

International Returns and Exchanges.

คืนและเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ระหว่างประเทศ กรุณาติดต่อกลับทาง เฮเว่น ลองเจอรี่ ภายใน 28 วัน

ผู้ซื้อจะเป็นรับผิดชอบสำหรับค่าส่งกลับคืน โปรดส่งสินค้าคืนโดยวิธีการที่สามารถติดตามสถานะการส่งได้และแจ้งหน้าพัสดุว่า ‘Returned Goods’ หรือ “คืนสินค้า” เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้ากับทางศุลกากร อีกทั้งโปรดเก็บรักษาเอกสารที่ใช้ในการขนส่งไว้เป็นอย่างดี หากมีการสูญเสียเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นกรณีระหว่างผู้จัดส่งและบริษัทขนส่งนั้นๆ

สินค้าที่เปลี่ยนแล้วจะถูกส่งไปยังคุณลูกค้าในราคามาตราฐานของการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Items non-refundable or exchangeable.

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน

เนื่องด้วยชนิดของผ้าบางชนิด ทางร้านเสียใจที่จะต้องแจ้งให้คุณลูกค้าทราบว่าสินค้าดังกล่าว กางเกงชั้นใน , จีสตริง , ชุดชั้นในแบบเต็มตัวที่มีทั้งกางเกงชั้นในและบรา , สินค้าโปรโมชั่นลดราคา(อาจสามารถเปลี่ยนคืนเป็นสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละไซส์ได้ในกรณีที่ยังมีสินค้าอยู่ในสต้อคหลงเหลือ) รวมไปถึง สินค้าที่มีการเปิดหรือแกะห่อแล้วนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

หากสินค้าดังกล่าวถูกนำมาส่งคืนทางร้าน ทางร้านจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินตามมูลค่าของสินค้านั้นๆคืน ดังนั้นโปรดตรวจสอบขนาดที่ถูกต้องก่อนทำการชำระสินค้า

ทาง เฮเว่น ลองเจอรี่ ถือสงวนสิทธิ์ปฎิเสธ ไม่รับ เปลี่ยนคืนสินค้าที่ สวมใส่ไปแล้ว , มีการฉีกขาด , ผ้าถูกดึง, เลอะเปื้อน, ซัก หรือไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากมีการดำเนินการนำสินค้าที่มีตำหนิดังกล่าวมาคืนที่ร้าน สินค้านั้นๆจะถูกส่งคืนไปยังลูกค้าและในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆจะถูกเก็บจากลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

Out of Stock items.

กรณีที่สินค้าหมดสต็อค

คุณลูกค้าจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับพร้อมทั้งแจ้งว่าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในกรณีที่สั่งสินค้าที่หมดสต้อคไปแล้ว หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นที่ราคาเท่ากันได้